Brevnummer: 36227 Årtal: 1508

Utfärdandedatum: 1508-07-06

Utfärdandeort: Hedensö
Datum- kommentar: se BSH 5:214
Språk: svenska
Utfärdare: Nils Bröms på Hedesö
Innehåll:
NILs Bröms på Hedensö meddelar Svante Nilsson att han fått dennes anmodan att resa till Kalmar men ber att få slippa det eftersom han låg där föregående sommar och vinter på egen bekostnad, men om flera "goda män" och Svantes egna svenner reser vill han gärna följa med. Hans egen Sven är i Kalmar just nu på Nils' bekostnad. Nils har också pantsatt sin egen gård till Påvel Kyle för en tunna krut till rikets tjänst.
Original: papp., Stureark. 375, RA 0301
ÖVR. EFTER-MEDELTIDA AVSKRIFTER: "Sturearkivet", kapsel 2, forskarexp, RA
Tryckt: BSH 5:214
Litteratur o. kommentar:Tidigare till "Sturearkivet A IV, Breve til Svante Nielssøn fra enkelte Afsendere" i danska Rigsarkivet.
Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

 .