Von Brömssen, adlig ätt från Sverige, men den första adliga ätten flyttade till Livland

och blev borgmästare där, hette förut Bröms.
Adlad 1678 genomett gott renommé i ett krig, introducerad på
Riddarhuset i Stockholm 1680 under nr 932 bland adelsmän.
Släkten von Brömssen härstammar från Jönköping och den äldst kände stamsläktfader anses vara
koppareslagaren Jöran Jönsson Bröms , †1663 g- med Ingiel Knutsdotter †1674-05-20.

Koppareslagarens son Johan Bröms adlades 1678 16/6 av Konung Karl XI under namnet Bröms, som blev von Brömssen & 1680 introducerades denna som nr 932.
Johan blev borgmästare i Dorpat , Livland, †1684.

 

Riddarhuset i Livland introducerade två grenar:
1. 1747 under namnet von Broemsen, så kallade Congata-grenen nr 99 i Riga .
Ur vilken Johan Julius, sonsonen av den adlade Johan von Brömssen, är stamfadern av Congata-grenen.

2. Den yngre grenen i Sverige levde i Baltikum och Ryssland före 1917 och var den så kallade Samhoffska-grenen nr 82 i Estländska riddarhuset . Denna gren skriver sig von Brömsen och fick också 1937 representationsrätten på Sveriges riddarhus. Denna yngre gren von Brömsen har redan sedan 1745 vart inskriven på Estlands Riddarhus .
Johan Bröms adlad von Brömssen var arvherre till släkten Samhoff och Kukulin i Livland,
som numera skriver sig von Brömsen.

Johan von Brömssens barn i giftet Sofia Dreff / TAB. 1
* Johan
* Magnus överste löjtnant 1668-1734
* Georg överste löjtnant födelse oklar, †1737
* Gustaf oklara uppgifter men vid liv 1682
* Sybilla gift med Christian Albin
* Catharina gift med Johan Nikolaus Lerlin

Sonen Johan av den adlade Johan von Brömssen

* 1654 föddes den mera kände sonen av den adlade von Brömssen
* Pronotarie vid Dorpts hovrätt och samtidigt assessor
* 1681 ingick Johan Julius, sonen av den adlade Johan von Brömssen,
gifte i Stockholm med Christina Julia Coyet, 1652-1692, som var dotter av fadern kanslirådet och ambassadören Peter Julius Coyet av
ätten nr 473 och modern i andra giftet Gertrud Hoghusen
* 1694 Lantrichter i Dorptska kretsen
* 1694 Johan Julius gifte sig sedan med Maria Russ ,men efter Johan Julius bortgång gifte sig Maria Russ sedan om sig med
rådsherren Ernst Rolof
* 1708 Lantrichter på Ösel och samtidigt fram till 1718 Landshövding
* † 1719 avliden på Ramsön i Värmdön och begravd 6/11 1719

Barnbarnen av den adlade von Brömssen / TAB. 2
* Johan Julius
* Henrik Vilhelm, major 1684-1738
* Carl Gustaf, major 1686-1751

* Gertrud Sofia 1688-1747: ¤ 1:a gifte med auditören vid livreg:t till häst Nils Bozaeus i Stockholm
¤ 2:a giftet 1724 med kämnären vid SöderMalms kämnärskammare i Stockholm
¤ 3:e giftet med kamreraren Adam Gabriel Alleman i Stockholm

* Adolf Fredrik föddes i Dorpt 1689
Underofficer vid Seulenbergs sachsiska bataljon
Fänrik
Fånge 1708 vid Kolkampä
Hemkomst i Juli 1716
1717 ryttmästare vid Upplands lemmänningskavallerireg:t
1719 Avsked
Sista uppgifter om Adolf Fredrik levde i Norrköping 1729 ogift

* Otto George föddes i Dorpt 1690

Barnbarnet Johan Julius


* Föddes i Dorpt
* 1701 Sergeant vid Dalre:t
* 1702 Fänrik
* 1704 Löjtnant
* 1708 Regementskvartersmästare vid Smålands kavallerireg:t
* 1720 gift med Anna Barbara von Palmenbach en ej adlad introducerad ätt, dotter av Kaptenen Martin Andreas von Palmenbach
* 1727 Major
* 1729 Avsked
* Efter fredsslutet och avskedstagandet bosatte sig Johan Julius I Livland,

därmed blev Johan Julius stamfadern i släktträdet Congata-grenen av ätten von Broemsen
 

En släkt von Brömsen var känd redan på 1200-talet, men utdog tidigt.

En kvinnlig känd medlem av detta släkte var gift med släktet von der Netze och deras ätt upptog namnet von Brömsen. De erhöll riksadelsdiplom 1532 och upphöjdes därmed till riksfriherrar.

DET FINNS INGA SAMBAND MELLAN DENNA ÄTT & ÄTTEN NR: 932

 

Fabeldjuret i vapenskölden är den mytomspunnen "GRIPEN". Sedan medeltiden har "Gripen" använts inom heraldiken. "Gripen" symboliserar VAKSAMHET, SNABBHET & STYRKA.

 .